Uit de prostitutie stappen dankzij hulp van Terwille

Samen op weg naar vrijheid en veiligheid

Voor vrouwen die verstrikt zijn geraakt in de prostitutie, kan het heel beangstigend zijn om eruit te stappen. Terwille heeft een compleet uitstapprogramma, Perspectief+, om hulp te bieden aan vrouwen die prostitutie achter zich willen laten en aan slachtoffers van loverboys of mensenhandel.

 

Loskomen van een verstikkend netwerk

Terwille is met het uitstapprogramma Perspectief+ actief in verschillende provincies in Nederland. Een belangrijk onderdeel van het uitstapprogramma, zijn de beschermde woonplekken voor vrouwen. Terwille heeft vier veilige huizen, waar vrouwen in een rustige en beschermde omgeving op adem kunnen komen en loskomen van hun verstikkende netwerk. Op deze plekken biedt Terwille behandeling en begeleiding, met als doel dat de vrouwen een nieuw en gezond leven kunnen opbouwen, met steeds meer zelfstandigheid.

 

Beschermde woonplekken
De behandeling en begeleiding voor de vrouwen wordt gefinancierd door de overheid, maar de beschermde woonplekken niet. Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen kunnen deze opvangplekken toch blijven bestaan!

 

“Na 3 maanden Frankrijk heb ik eindelijk een normaal leven. Ik ben sterker qua persoonlijkheid en heb geen alcohol of drugs meer nodig om te kunnen genieten van het leven. In de prostitutie liet ik me als vuil behandelen, nu zie ik mezelf als een parel in Gods hand. Ik heb mijn leven terug.” 

- Sanne, oud-cliënt Terwille

 

 

Uitbreiding hulp aan prostituees 

Mooi nieuws: ook in Twente gaat Terwille hulp bieden aan vrouwen in de prostitutie en slachtoffers van loverboys. Samen met de gemeente Enschede en het Meldpunt Loverboyproblematiek zijn ze het uitstapprogramma Perspectief+ gestart, voor vrouwen die een ander leven willen starten. In het regionale dagblad Tubantia verscheen onlangs een interview, dat je hier kunt lezen. De verhalen laten zien dat een nieuwe toekomst hard nodig is, maar niet altijd eenvoudig. Door jouw deelname of steun aan Vrouwen lopen voor vrouwen kunnen we deze hulp blijven bieden! 

 

Bekijk het filmpje

De medewerkers van Terwille maakte voor jou een filmpje om te delen over hun werk. 'Het mooiste wat ik heb mogen doen is dat ik een vrouw ergens weg heb gehaald waar ze ieder moment gebruikt kon worden en geen keus had.'

 

Steun ons met een gift!
Wil je de projecten van Vrouwen lopen voor Vrouwen steunen met een gift? Dit kan heel eenvoudig via een online donatie.

 

Ik wil doneren

 

Zelf een gift overmaken kan ook:
Rekeningnummer (IBan): NL06INGB0000383838
T.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop
o.v.v. Vrouwen lopen voor Vrouwen