Bedankt voor jouw inzet!

25 november 2016 00:00
Normal 30b153ebd2ace6c94aacca987de2717153ef942e

Wat mooi hoe we ons afgelopen jaar hebben ingezet met elkaar, en wat een plezier hebben we samen gehad! Al wandelend, en voor het eerst dit jaar ook rennend, hebben we in totaal bijna 70.000 euro opgehaald voor vrouwen en kinderen in nood. Deelneemsters bedankt voor jullie inspanning en enthousiasme. We hebben met elkaar meer dan 3.000 donaties ontvangen: geweldig, bedankt sponsors! De tochten werden geheel belangeloos georganiseerd door vrijwilligers in de regio. Bedankt ook, lieve vrijwilligers! In deze nieuwsbrief vertellen we jullie welke projecten we kunnen ondersteunen dankzij Vrouwen lopen voor Vrouwen:


Moeder en kind samen

Bij De Hoop kunnen vrouwen met een verslaving en/of psychische problemen samen met hun kinderen opgevangen worden. De kinderen krijgen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. Want moeder en kind horen bij elkaar! Het mee-opvangen van kinderen wordt voor 100% uit giften gefinancierd. Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen is het mogelijk kinderen mee op te vangen. Ca € 35.000,- is bestemd voor dit project. Hiermee financieren we vier dagdelen per week kinderopvang voor moeders die naar een nieuw leven verlangen.


Uit de prostitutie

Een ander deel van de opbrengst (€ 27.000,-) gaat naar Terwille. Terwille begeleidt vrouwen die verstrikt zijn geraakt in de prostitutie, en slachtoffers van loverboys. Het kan heel moeilijk en gevaarlijk zijn om er uit te stappen. Op een geheime plek in Noord-Nederland kunnen de vrouwen snel en veilig in een crisisopvang terecht. Aansluitend gaan ze voor drie maanden naar Terwilles opvangboerderij in Frankrijk. In deze rustige en veilige omgeving kunnen ze op adem komen en losraken van hun verstikkende netwerk. Daarna werken ze onder begeleiding van Terwille in Nederland verder aan een nieuw leven. Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen kunnen deze opvangplekken blijven bestaan!


Bright Fame

Het derde project wat we met Vrouwen lopen voor Vrouwen ondersteunen is Bright Fame. Ca € 8.000,- is bestemd voor dit project.  Deze stichting doet vergelijkbaar werk als Terwille. Op de Amsterdamse Wallen helpt Bright Fame prostituees om uit de prostitutie te stappen. Daarnaast helpt de stichting getraumatiseerde en (seksueel) misbruikte vrouwen. Onder het motto “schouder aan schouder” begeleidt Bright Fame deze moedige vrouwen naar een nieuw leven. Samen een hart voor prostituees!