Deze projecten ondersteunen wij dankzij jouw inzet

18 november 2019 11:23

Het Vrouwen lopen voor Vrouwen jaar 2019 zit er op!  We kunnen terugkijken op een mooi jaar met prachtige tochten. Al wandelend of rennend, hebben we in totaal € 85.948,- opgehaald voor vrouwen en kinderen in nood! Het streefbedrag van € 100.000,- bleek nét iets te ambitieus voor dit jaar. Gelukkig brengt dit de projecten niet in problemen. In dit nieuwsbericht leggen we je uit hoe het geld verdeeld wordt onder de projecten.

Deze projecten ondersteunen we dankzij jouw inzet:

1. Uit de prostitutie dankzij Terwille
Terwille begeleidt vrouwen die verstrikt zijn geraakt in de prostitutie. Het kan heel moeilijk en gevaarlijk zijn om er uit te stappen. Op een geheime plek in Noord-Nederland kunnen de vrouwen snel en veilig in een crisisopvang terecht. Aansluitend gaan ze voor drie maanden naar Terwilles opvangboerderij in Frankrijk. In deze rustige en veilige omgeving kunnen ze op adem komen en losraken van hun verstikkende netwerk. Daarnaast heeft Terwille het project Van Raam naar Baan, om vrouwen vanuit de prostitutie te begeleiden naar ander werk. Die stap is voor vrouwen vaak groot, door bijvoorbeeld een taalbarrière of een laag zelfbeeld. € 42.974 (= 50%) van de opbrengst van Vrouwen lopen voor Vrouwen gaat naar deze projecten van Terwille.

2. Interne opleiding voor vrouwen bij De Hoop
Een opleiding is belangrijk en helpt mensen terug te keren in de maatschappij. Bij De Hoop kunnen cliënten een opleiding volgen aan de interne opleidingsschool. De opleiding duurt een jaar en helpt cliënten een betaalde baan te bemachtigen tot gediplomeerd ervaringsdeskundige. € 16.487 is bestemd voor dit project. Hiermee maken we de opleiding van twaalf deelneemsters aan de Interne Opleidingsschool mede mogelijk.

3. Vrouwen bezoeken Inloophuizen 
Er zijn veel mensen die dakloos zijn of die wel een woning hebben, maar geen thuis. Mensen die eenzaam zijn, soms ook in de war en verslaafd. Voor hen is er het Inloophuis van De Hoop, in het centrum van Dordrecht en in Vlissingen. De inloophuizen bieden een gastvrije en veilige plek. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze koffie, thee en een maaltijd, maar vooral ook een luisterend oor. Waar mogelijk leiden we toe naar hulp.
Ongeveer 10% van de bezoekers aan het Inloophuis is vrouw. Deze kwetsbare vrouwen leggen totaal zo’n 1.200 bezoeken per jaar aan het Inloophuis af. Met onze bijdrage van € 16.487 maken we een groot deel (82%) van deze bezoeken van vrouwen aan het Inloophuis financieel mogelijk!

4. Moeder en kind samen bij De Hoop
Bij De Hoop kunnen vrouwen met een verslaving en/of psychische problemen samen met hun kinderen opgevangen worden. Want moeder en kind horen bij elkaar! Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen is het mogelijk kinderen mee op te vangen van moeders die werken aan een nieuwe, verslavingsvrije toekomst.
Ca € 10.000,- is bestemd voor dit project. Hiermee financieren we vier dagdelen per week kinderopvang bij Bambino Christelijke Kindercentra. De kinderen krijgen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. De kinderen hebben vaak op jonge leeftijd al veel meegemaakt. De opvang bij Bambino is voor hen een oase van rust en veiligheid.