Deze projecten ondersteunen we dankzij jouw inzet!:

02 november 2017 13:17
Normal 2129ee69bbd766eac37b90dc40768a382c8c5682

Het Vrouwen lopen voor Vrouwen jaar zit er op! We kunnen terugkijken op een geweldig mooi jaar. Al wandelend of rennend, hebben we in totaal ruim 92.000 euro opgehaald voor vrouwen en kinderen in nood. Yes, we hebben ons streefbedrag van € 90.000 euro dus ruimschoots gehaald!

Deelneemsters bedankt voor jullie inspanning en enthousiasme. Wat een plezier hebben we met elkaar gehad! We hebben met elkaar bijna 4.000 donaties ontvangen: geweldig, bedankt sponsors! De tochten werden geheel belangeloos georganiseerd door vrijwilligers in de regio. Bedankt ook, lieve vrijwilligers!

Graag vertellen we je welke projecten we kunnen ondersteunen dankzij Vrouwen lopen voor Vrouwen:


1. Moeder en kind samen bij De Hoop

Bij De Hoop kunnen vrouwen met een verslaving en/of psychische problemen samen met hun kinderen opgevangen worden. Want moeder en kind horen bij elkaar! Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen is het mogelijk kinderen mee op te vangen van moeders die werken aan een nieuwe, verslavingsvrije toekomst. Ca € 25.000,- is bestemd voor dit project. Hiermee financieren we vier dagdelen per week kinderopvang bij Bambino Christelijke Kindercentra. De kinderen krijgen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. De kinderen hebben vaak op jonge leeftijd al veel meegemaakt. De opvang bij Bambino is voor hen een oase van rust en veiligheid.2. Uit de prostitutie dankzij Terwille
Terwille begeleidt vrouwen die verstrikt zijn geraakt in de prostitutie. Het kan heel moeilijk en gevaarlijk zijn om er uit te stappen. Op een geheime plek in Noord-Nederland kunnen de vrouwen snel en veilig in een crisisopvang terecht. Aansluitend gaan ze voor drie maanden naar Terwilles opvangboerderij in Frankrijk. In deze rustige en veilige omgeving kunnen ze op adem komen en losraken van hun verstikkende netwerk. Daarnaast is Terwille gestart met het project Van Raam naar Baan, om vrouwen vanuit de prostitutie te begeleiden naar ander werk. Die stap is voor vrouwen vaak groot, door bijvoorbeeld een taalbarrière of een laag zelfbeeld. € 43.500,- van de opbrengst van Vrouwen lopen voor Vrouwen gaat naar deze projecten van Terwille.

 

3. De Haven is er voor prostituees in Den Haag
In Den Haag werd er deels ook gewandeld voor Stichting De Haven. Deze organisatie zet zich in voor vrouwen die in Den Haag werken in de prostitutie. De Haven wil present zijn in de levens van deze mensen om Gods liefde in woord en daad te laten zien. Vrijwilligsters bezoeken wekelijks vrouwen in de raamstraten van Den Haag. In het pastoraal centrum van De Haven kunnen ze op verhaal komen en pastorale of praktische hulp krijgen. Een bakje koffie, thee of een kom soep staat klaar en er is altijd een luisterend oor. De Haven heeft ook een maatjesproject voor (ex)prostituees. Een vrijwilliger trekt een jaar lang met ze op om tot steun te zijn en nieuwe wegen te vinden in het leven. Ca € 17.000 is bestemd voor Stichting De Haven.

 

4. Ieder is welkom in het Inloophuis van Sta op Zorg
In Vlissingen werd de wandeltocht gehouden voor het Inloophuis van Sta Op Zorg. € 3500,- is bestemd voor dit project. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn en verslaving- en/of psychische problematiek hebben. Het Inloophuis is een veilige en warme plek van hoop en liefde, waar al veel trouwe bezoekers een thuis hebben gevonden. We bieden koffie/thee, een warme maaltijd, een luisterend oor en waar mogelijk leiden we toe naar hulp.

 

5. Schouder aan schouder bij Bright Fame
Het laatste project wat we met Vrouwen lopen voor Vrouwen ondersteunen is Bright Fame. € 4.000,- is bestemd voor dit project. Deze stichting doet vergelijkbaar werk als Terwille en De Haven. Op de Amsterdamse Wallen helpt Bright Fame prostituees om uit de prostitutie te stappen. Daarnaast helpt de stichting getraumatiseerde en (seksueel) misbruikte vrouwen. Onder het motto “schouder aan schouder” begeleidt Bright Fame deze moedige vrouwen naar een nieuw leven.

 

Lees meer over de projecten