Giften vragen aan een groep

Als je mee gaat wandelen of rennen met Vrouwen lopen voor Vrouwen wil je natuurlijk veel mensen benaderen met de vraag of ze je met een gift willen steunen. Dit kun je doen door een grote groep aan te spreken. Bijvoorbeeld door een presentatie te geven in je kerk of vereniging. Of door een leuk evenement te organiseren waar veel mensen op afkomen, zoals een rommelmarkt of concert. Maar hoe zorg je dat de giften bij jou terecht komen?:


Verspreid sponsorkaartjes
Leg op elke stoel of geef aan elke bezoeker een sponsorkaartje. Hierop staat uitgelegd hoe mensen jou via de website kunnen steunen. Sponsorkaartjes kun downloaden op pagina 'Downloads' of per post aanvragen via info@vrouwenlopenvoorvrouwen.nl


Verspreid machtigingskaarten

Leg op elke stoel of geef aan elke bezoeker een machtigingskaart die mensen zelf kunnen invullen. Op dit formulier vullen mensen al hun gegevens in, het bedrag dat ze willen overmaken, een e-mailadres, hun rekeningnummer en een handtekening. Met de gegevens op deze kaartjes kun je op jouw eigen actiepagina zelf alle giften overmaken, via de optie ‘Eenmalige incassomachtiging’. Deze vul je voor elke gever apart in. De sponsors krijgen een e-mail als bevestiging van hun gift. Op de pagina 'Downloads' kun je een machtigingskaart downloaden dat je kunt uitprinten en uitdelen.


Collecte

Laat collectezakken of mandjes rondgaan zodat mensen hun bijdrage cash kunnen geven. Doneer het opgehaalde bedrag op de volgende manier aan Vrouwen lopen voor Vrouwen: Stort het opgehaalde bedrag eerst op je eigen rekening. Ga op deze website naar je eigen actiepagina en klik op ‘Doneren’. Vervolgens geef je toestemming om het bedrag van je rekening af te schrijven.


Aftrekbaar van de belasting
Giften aan Vrouwen lopen voor Vrouwen zijn van de belasting aftrekbaar, omdat Stichting Vrienden van De Hoop in bezit is van het CBF-Keur en door de Belastingdienst erkend is als ANBI (algemeen nut beogende instelling).