Interne opleiding | Opleiding afgerond, en dan... doorleren!

Hoe gaat het nu bij de Interne Opleidingsschool van De Hoop?

In deze Coronatijd is het ook op de opleidingsschool anders dan anders. Toch hebben afgelopen zomer vijf vrouwen de interne opleidingsschool afgerond. Twee van hen hebben een baan en drie vrouwen gaan (daarnaast) verder leren. 

Wilma

Eén van de geslaagden is Wilma. Hoe kijkt zij terug op het afgelopen jaar? Wilma vertelt: “Ik heb veel van de anderen geleerd, iedereen heeft zijn eigen verhaal op verslavingsvlak en/of psychisch gebied. De verschillende gesprekstechnieken die er zijn, heb ik geleerd om in te zetten en daar heb ik veel aan. Het is wel een jaar waarin ik tegen grenzen ben aangelopen. Ik leg graag de lat hoog, en soms wel té hoog. Voor mezelf was honderd procent niet voldoende. Overal ben ik enthousiast over, ik vind alles leuk. Maar het gevaar is dan dat ik te veel van mezelf vraag. Dit is dus een valkuil voor mij. Maar ik heb ook moeten leren om mijn emoties te uiten, zoals boosheid. Door het vragen en krijgen van feedback gaat mij dit nu een stuk beter af. In mijn nieuwe baan als ervaringswerker ga ik hier veel profijt van hebben."

Corona

Jules, plaatsvervangend projectleider van de Opleidingsschool, vertelt enthousiast over de gang van zaken bij dit mooie project. 'Tijdens de eerst corona-golf werden alle lessen online gegeven. Voor sommige lessen best lastig omdat je bijvoorbeeld in kleine groepjes rollenspellen moest doen. Gelukkig hebben we een locatie gevonden met meer ruimte, zodat we nu één dag in de week bij elkaar kunnen komen voor een aantal lessen’. De overige lessen, coaching en intervisie blijven voorlopig online.

Stages

De meeste stages kunnen gelukkig doorgaan, zij het soms in afgeslankte vorm, zoals bij stay-clean, een zelfhulpgroep van oud-cliënten. Bij het stage onderdeel Sport, worden voorlopig geen teamsporten gegeven, maar wel Fitness en één op één boksen.

Nieuw schooljaar

Dit jaar zijn 9 studenten gestart met de opleiding. Voor ellke student wordt rekening gehouden met de draagkracht en cognitieve mogelijkheden. Dan is dus maatwerk nodig, zowel in de stage als in de duur van de opleiding. Cliënten die hun behandeling afronden kunnen ook alvast starten met de opleiding. Zo zien zij de toekomst met nieuw perspectief tegemoet.

Doel Interne Opleidingsschool

Op deze school leren (oud-) cliënten hoe zij hun ervaring met verslaving en psychische problemen kunnen inzetten om anderen te helpen. Veel deelnemers bereiden zich voor op een betaalde baan in de zorg als ‘Ervaringswerker’.

Bid mee voor deze kostbare (oud)-cliënten dat ze tot zegen mogen zijn!

  

Lees verder over de effecten van corona op Vrouwen lopen voor Vrouwen

Help mee! Steun kwetsbare vrouwen met een gift. Ik wil geven.

 HopeAlive | Bekijk de film
Meer informatie over de Interne Opleidingsschool