Eerlijke besteding van de giften

Giften aan Vrouwen lopen voor Vrouwen komen daadwerkelijk ten goede aan opvangplaatsen voor kwetsbare vrouwen bij Stichting De Hoop en Terwille. Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen kan de hulp aan deze vrouwen blijven bestaan! De vrijwilligers en medewerkers die zich voor deze kwetsbare vrouwen inzetten, gaan zuinig om met de gelden.

CBF-keurmerk
Het werven van de gelden gebeurt op een zeer verantwoorde wijze. De uitvoering hiervan ligt bij Stichting Vrienden van De Hoop, al jaren in het bezit van het CBF-keurmerk.

Fondswerfkosten
Het percentage fondswerfkosten van Stichting Vrienden van De Hoop ligt al enkele jaren slechts tussen de 15% en 17%, dit is onder het landelijk gemiddelde. Het CBF-keurmerk hanteert de norm dat het percentage fondswerfkosten maximaal 25% van de inkomsten mag bedragen.

ANBI-status
Stichting Vrienden van De Hoop is in het bezit van de ANBI-status (we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Vrouwen lopen voor Vrouwen zijn aftrekbaar van de belasting.

Organisatiekosten
De organisatiekosten van Vrouwen lopen voor Vrouwen worden zo veel mogelijk gedragen door de inschrijfkosten van de deelneemsters. De salariskosten van de medewerkers van Stichting Vrienden van De Hoop worden niet meegerekend in deze kosten. Zij vallen onder de fondswerfkosten van Stichting Vrienden van De Hoop.


Teller
De inkomsten vanuit sponsors en het inschrijfgeld van deelneemsters zijn niet opgenomen in de teller op vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. Deze teller geeft dus het zuivere bedrag aan dat aan giften is geworven door de deelneemsters. 


Sponsors
We zoeken bedrijven die als sponsor of hoofdsponsor een deel van de organisatiekosten van Vrouwen lopen voor Vrouwen willen dragen, bijvoorbeeld in geld, tijd of materialen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Froukje Swinkels, via info@vrouwenlopenvoorvrouwen.nl of bel 078 - 6111355.

Steun ons met een gift!
Wil je de projecten van Vrouwen lopen voor Vrouwen steunen met een gift? Dit kan heel eenvoudig via een online donatie

Zelf een gift overmaken kan ook:
Rekeningnummer (IBan): NL06INGB0000383838
T.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop
o.v.v. Vrouwen lopen voor Vrouwen