De Hoop helpt vrouwen met een verslaving of psychische problemen

De Hoop vangt - onder andere in Dordrecht - vrouwen op die, door verslaving of psychische problemen, in hun thuissituatie zijn vastgelopen. Bij De Hoop kunnen zij onder deskundige begeleiding bouwen aan hun herstel. Voor de hulp en opvang van deze vrouwen krijgen we subsidie, maar niet alles wordt vergoed! Dankzij jouw inzet bij Vrouwen lopen voor Vrouwen kunnen we de volgende projecten financieel mogelijk maken:

Interne Opleidingsschool
Bij de Interne Opleidingsschool kunnen cliënten en oud-cliënten van De Hoop zich ontwikkelen tot gecertificeerd ervaringsdeskundige. Cliënten volgen een leertraject van één jaar.Tijdens dat jaar krijgen ze interne coaching, training en een externe opleiding. Zo worden zij geholpen een portfolio op te bouwen dat hen een goede startpositie geeft voor een vervolgstudie of een betaalde baan in de zorg. 

Op dit moment zijn 4 van de 19 deelnemers van de Interne Opleidingsschool vrouw. Met Vrouwen lopen voor Vrouwen maken wij het mogelijk dat zij een jaar lang de Interne Opleidingsschool kunnen volgen.

Inloophuizen
De Hoop heeft twee inloophuizen: in Vlissingen en in Dordrecht. Mensen die leven aan de rand van de samenleving zijn hier hartelijk welkom. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die dak- of thuisloos zijn, eenzaam zijn, of verslaving- en/of psychische problematiek hebben. Bij daklozen denken we vooral aan mannen, maar er zijn ook vrouwen die op straat leven, zij zijn extra kwetsbaar! 

Ook vrouwen weten de inloophuizen van De Hoop te vinden. Jaarlijks leggen vrouwen zo'n 1.200 bezoeken per jaar aan het Inloophuis af. We bieden hen koffie/thee, een warme maaltijd, een luisterend oor en waar mogelijk leiden we hen toe naar hulp. 


Opvang moeder en kind
Vrouwen die hulp zoeken bij De Hoop kunnen samen met hun kinderen opvangen worden. De Hoop biedt deze kinderen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. Het mee-opvangen van kinderen wordt voor 100% uit giften gefinancierd.

Waarom ook kinderen opvangen?  De Hoop vindt het belangrijk dat de kinderen niet van hun moeder gescheiden worden. Veel van de kinderen die met hun moeder worden opgenomen zijn slachtoffer van lichamelijke en emotionele verwaarlozing, geweld en/of misbruik. Als deze kinderen niet worden geholpen, is de kans groot dat zij in de toekomst in dezelfde situaties terechtkomen als hun moeder, omdat zij niet anders gewend zijn. Stichting De Hoop biedt deze kinderen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. Want moeder en kind horen bij elkaar!  

De moeders worden begeleid in de opvoeding en leren om hun kinderen te accepteren en liefde te geven. We helpen hen om de band met hun kinderen te herstellen en toe te werken naar een stabiele toekomst voor moeder en kind. Het is mooi om te zien dat de kinderen door de veilige omgeving, de aandacht die zij krijgen en de begeleiding van hun moeder, opbloeien. 

Steun ons met een gift!
Wil je de projecten van Vrouwen lopen voor Vrouwen steunen met een gift? Dit kan heel eenvoudig via een online donatie
Zelf een gift overmaken kan ook:

Rekeningnummer (IBan): NL06INGB0000383838
T.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop
o.v.v. Vrouwen lopen voor Vrouwen

Lees meer: