Opvang moeder & kind en Sta Op Zorg

Vrouwen met een verslaving of psychische problemen die hulp zoeken bij De Hoop kunnen samen met hun kinderen opvangen worden. De Hoop biedt deze kinderen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. Moeder en kind worden zo niet gescheiden. Want moeder en kind horen bij elkaar! Het inloophuis van Sta Op Zorg, onderdeel van De Hoop, biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn en verslaving- en/of psychische problematiek hebben.

 

De Hoop vangt - bijvoorbeeld in Dordrecht - vrouwen op die, door verslaving of psychische problemen, in hun thuissituatie zijn vastgelopen. Bij De Hoop kunnen zij onder deskundige begeleiding bouwen aan hun herstel.

 

Veiligheid en structuur
Bij De Hoop kunnen vrouwen hun kinderen mee laten opvangen, maar hiervoor wordt geen subsidie verkregen. Waarom ook kinderen opvangen? De Hoop vindt het belangrijk dat de kinderen niet van hun moeder gescheiden worden. Veel van de kinderen die met hun moeder worden opgenomen zijn slachtoffer van lichamelijke en emotionele verwaarlozing, geweld en/of misbruik. Als deze kinderen niet worden geholpen, is de kans groot dat zij in de toekomst in dezelfde situaties terechtkomen als hun moeder, simpelweg omdat zij niet anders gewend zijn. Stichting De Hoop biedt deze kinderen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. Het mee-opvangen van kinderen wordt voor 100% uit giften gefinancierd. Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen is het mogelijk kinderen mee op te vangen.

 

Begeleiding moeders
De moeders worden begeleid in de opvoeding en leren om hun kinderen te accepteren en liefde te geven. Er zijn speciale moedercursussen, waar hen geleerd wordt hun kinderen op te voeden, te verzorgen en structuur te geven. Zo helpen we ze om de band met hun kinderen te herstellen en toe te werken naar een stabiele toekomst voor moeder en kind. Het is mooi om te zien dat de kinderen door de veilige omgeving, de aandacht die zij krijgen en de begeleiding van hun moeder, opbloeien.

 

Inloophuis Sta Op Zorg

In Vlissingen bevindt zich het inloophuis van Sta Op Zorg, wat een onderdeel is van stichting De Hoop. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn en verslaving- en/of psychische problematiek hebben. We bieden koffie/thee, een warme maaltijd, een luisterend oor en waar mogelijk leiden we toe naar hulp.
Naar de website van Sta op Zorg

 

Lees meer: