De Hoop helpt vrouwen met een verslaving of psychische problemen

De Hoop vangt - onder andere in Dordrecht - vrouwen op die, door verslaving of psychische problemen, in hun thuissituatie zijn vastgelopen. Bij De Hoop kunnen zij onder deskundige begeleiding bouwen aan hun herstel. Voor de hulp en opvang van deze vrouwen krijgen we subsidie, maar niet alles wordt vergoed! Dankzij jouw inzet bij Vrouwen lopen voor Vrouwen kunnen we de volgende projecten financieel mogelijk maken:

Interne Opleidingsschool

Bij de Interne Opleidingsschool kunnen cliënten en oud-cliënten van De Hoop zich ontwikkelen tot gecertificeerd ervaringsdeskundige. Cliënten volgen een leertraject van één jaar.Tijdens dat jaar krijgen ze interne coaching, training en een externe opleiding. Zo worden zij geholpen een portfolio op te bouwen dat hen een goede startpositie geeft voor een vervolgstudie of een betaalde baan in de zorg.

Op dit moment zijn 4 van de 19 deelnemers van de Interne Opleidingsschool vrouw. Met Vrouwen lopen voor Vrouwen maken wij het mogelijk dat zij een jaar lang de Interne Opleidingsschool kunnen volgen.

Inloophuizen

De Hoop heeft twee inloophuizen: in Vlissingen en in Dordrecht. Mensen die leven aan de rand van de samenleving zijn hier hartelijk welkom. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die dak- of thuisloos zijn, eenzaam zijn, of verslaving- en/of psychische problematiek hebben. Bij daklozen denken we vooral aan mannen, maar er zijn ook vrouwen die op straat leven, zij zijn extra kwetsbaar! 

 

Ook vrouwen weten de inloophuizen van De Hoop te vinden. Jaarlijks leggen vrouwen zo'n 1.200 bezoeken per jaar aan het Inloophuis af. We bieden hen koffie/thee, een warme maaltijd, een luisterend oor en waar mogelijk leiden we hen toe naar hulp. 

Moeders in de problemen

Sommige moeders zijn verslaafd of hebben last van psychische problemen. Bij De Hoop krijgen zij hulp om hun leven weer op de rails te krijgen. In heel specifieke gevallen is het mogelijk dat een moeder samen met haar kind(eren) een tijdje bij De Hoop woont. Hierbij wordt goed gekeken of dit het beste is voor moeder én kind. Als de moeder naar haar behandeling gaat, kan het kind spelen bij de kinderopvang. Dit kost veel geld. Voor het opvangen van deze kinderen zijn we voor 100% afhankelijk van giften.  

Steun ons met een gift!
Wil je de projecten van Vrouwen lopen voor Vrouwen steunen met een gift? Dit kan heel eenvoudig via een online donatie. 
Zelf een gift overmaken kan ook:

Rekeningnummer (IBan): NL06INGB0000383838
T.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop
o.v.v. Vrouwen lopen voor Vrouwen

Lees meer:

Bambino, het kinderdagverblijf dat opvang biedt aan kinderen van wie de ouders zijn opgenomen bij De Hoop