De Haven is er voor prostituees in Den Haag

Stichting De Haven is een christelijke organisatie die zich sinds 1996 inzet voor mensen die in Den Haag werken in de prostitutie of er op een andere manier mee te maken hebben. Stichting De Haven wil present zijn in de levens van deze mensen om Gods liefde in woord en daad te laten zien.

 

‘Er zijn’ voor de vrouwen
Het hart van De Haven is het straatwerk. Vrijwilligsters bezoeken wekelijks vrouwen in de raamstraten van Den Haag. Het doel van het straatwerk is in de eerste plaats simpelweg 'er te zijn' voor de vrouwen. Ze sluiten daarbij bewust aan bij de behoefte van de vrouw. Soms is dat gewoon wat kletsen over hun werk, hun familie, soms meer dan dat.

 

Iemand
Het belangrijkste is dat juist deze vrouwen ervaren dat ze waardevol zijn als mens. Dat ze proeven in de contacten dat er Iemand is die hen ziet en van hen houdt en er Hoop voor hen is. Steeds vaker leiden deze contacten ertoe dat vrouwen naar het pastoraal centrum van De Haven komen.

 

Competenties
In het pastoraal centrum van De Haven kan men op verhaal komen en pastorale of praktische hulp krijgen. Een bakje koffie, thee of een kom soep staat klaar en er is altijd een luisterend oor. Daarnaast biedt De Haven maatschappelijk werk, waarin praktische en psychosociale hulp wordt geboden. De visie van De Haven: ‘Elke vrouw die we ontmoeten bezit competenties om haar leven in te richten. Wij zijn erop gericht haar te helpen die weer te (her)ontdekken.’

 

Nieuwe wegen
De Haven heeft ook een maatjesproject voor (ex)prostituees. Een vrijwilliger trekt een jaar lang met ze op om tot steun te zijn en nieuwe wegen te vinden in het leven.
Als een vrouw besluit te stoppen met het werk in de straat, wil De Haven haar graag helpen met vinden van ander werk. Het ontwikkelen van een zakelijk netwerk is daarom dan ook een van hun grote aandachtspunten. Mede dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen kunnen al deze vrouwen geholpen worden!

 

Meer lezen
- Joanne's nieuwe leven
- Weer gelukkig

De verhalen laten zien dat een nieuwe toekomst hard nodig is, maar niet altijd eenvoudig. Door jouw deelname of steun aan Vrouwen lopen voor vrouwen kunnen we deze hulp blijven bieden! 

Steun ons met een gift!
Wil je de projecten van Vrouwen lopen voor Vrouwen steunen met een gift? Dit kan heel eenvoudig via een online donatie
Zelf een gift overmaken kan ook:

Rekeningnummer (IBan): NL06INGB0000383838
T.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop
o.v.v. Vrouwen lopen voor Vrouwen

Dank je wel dat je in beweging komt tégen onrecht en vóór een nieuwe kans voor deze vrouwen!