Kom ook in beweging!

Wij geloven dat elke vrouw waardevol is. Dat elke vrouw recht heeft op de vrijheid om te genieten, te doen, te leven. Niet elke vrouw heeft die vrijheid. Sommige zijn gebonden aan een verslaving. Anderen zijn verstrikt in het netwerk van de prostitutie. De vrijheid waar jij van geniet, willen wij aan álle vrouwen schenken. Daarom organiseren we diverse sponsorwandeltochten (in het voorjaar van 2017) en een hardloopevent (op 7 oktober 2017).
Schenk jij jouw moment om kwetsbare vrouwen te helpen? Dankzij jouw inzet kunnen moeder en kind bij elkaar blijven. Want moeder en kind horen bij elkaar!

Lees meer Lees minder

Wat mooi hoe we ons afgelopen jaar hebben ingezet met elkaar, en wat een plezier hebben we samen gehad! Al wandelend, en voor het eerst dit jaar ook rennend, hebben we in totaal bijna 70.000 euro opgehaald voor vrouwen en kinderen in nood. Deelneemsters bedankt voor jullie inspanning en enthousiasme. We hebben met elkaar meer dan 3.000 donaties ontvangen: geweldig, bedankt sponsors! De tochten werden geheel belangeloos georganiseerd door vrijwilligers in de regio. Bedankt ook, lieve vrijwilligers! In deze nieuwsbrief vertellen we jullie welke projecten we kunnen ondersteunen dankzij Vrouwen lopen voor Vrouwen: Moeder en kind samen Bij De Hoop kunnen vrouwen met een verslaving en/of psychische problemen samen met hun kinderen opgevangen worden. De kinderen krijgen veiligheid en structuur in een liefdevolle omgeving. Want moeder en kind horen bij elkaar! Het mee-opvangen van kinderen wordt voor 100% uit giften gefinancierd. Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen is het mogelijk kinderen mee op te vangen. Ca € 35.000,- is bestemd voor dit project. Hiermee financieren we vier dagdelen per week kinderopvang voor moeders die naar een nieuw leven verlangen. Uit de prostitutie Een ander deel van de opbrengst (€ 27.000,-) gaat naar Terwille. Terwille begeleidt vrouwen die verstrikt zijn geraakt in de prostitutie, en slachtoffers van loverboys. Het kan heel moeilijk en gevaarlijk zijn om er uit te stappen. Op een geheime plek in Noord-Nederland kunnen de vrouwen snel en veilig in een crisisopvang terecht. Aansluitend gaan ze voor drie maanden naar Terwilles opvangboerderij in Frankrijk. In deze rustige en veilige omgeving kunnen ze op adem komen en losraken van hun verstikkende netwerk. Daarna werken ze onder begeleiding van Terwille in Nederland verder aan een nieuw leven. Dankzij bijdragen uit Vrouwen lopen voor Vrouwen kunnen deze opvangplekken blijven bestaan! Bright Fame Het derde project wat we met Vrouwen lopen voor Vrouwen ondersteunen is Bright Fame. Ca € 8.000,- is bestemd voor dit project.  Deze stichting doet vergelijkbaar werk als Terwille. Op de Amsterdamse Wallen helpt Bright Fame prostituees om uit de prostitutie te stappen. Daarnaast helpt de stichting getraumatiseerde en (seksueel) misbruikte vrouwen. Onder het motto “schouder aan schouder” begeleidt Bright Fame deze moedige vrouwen naar een nieuw leven. Want vrouwen horen niet in de prostitutie!

Lees meer Bekijk alle nieuwsberichten